ZMRZOVANJE REGULATORJEV IN POTAPLJANJE V HLADNI VODI

 

Fizikalni zakoni nam potapljačem marsikdaj niso prijazni. Voda ni človekovo naravno okolje in na podvodno okolje nismo prilagojeni. Voda tudi opremi ni kaj dosti prijazna in pozimi se pojavi še dodaten problem: mraz.

Ob omembi zimskega potopa vsak potapljač pomisli na dvoje: na mraz v povezavi s potapljaško obleko in zmrzovanje potapljaškega regulatorja. Pod pojmom regulator smatramo prvo in drugo stopnjo ter cev med njima. Za rekreativno potapljanje mu dodamo še dodatno drugo stopnjo na malo daljši cevi, manometer in cev za polnjenje kompenzatorja plovnosti. V zimskem času pa je priporočljiva uporaba dveh ločenih regulatorjev. Na enega privijemo cev za polnjenje kompenzatorja plovnosti, na drugega pa še cev za polnjenje suhe obleke. Za uporabo dveh regulatorjem pa mora seveda jeklenka imeti ventil z dvema priključkoma.

Fizikalna osnova, ki »omogoča« zmrzovanje regulatorja je kar plinski zakon, ki pravi, da sta si pri konstantnem pritisku okolice volumen in temperatura plina obratno sorazmerna. Če se torej volumen plina poveča, se njegova temperatura zmanjša. Pri dihanju zrak iz jeklenke ekspandira (se širi) iz večjega na manjši pritisk in zato se pri tem dihalni plin ohlaja. V poletnem času ta pojav ni problematičen, v zimskem času, ko se potapljamo v vodi s temperaturo tudi le 2 do 4 stopinje C, pa je vsako dodatno ohlajanje problematično. Proizvajalci regulatorjev postavljajo mejo med toplo in hladno vodo na 10 stopinj C.

 

PRVA STOPNJA REGULATORJA

Naloga prve stopnje regulatorja je, da pritisk plina iz jeklenke zmanjša na nek vmesni pritisk, katerega najlaže izmerimo v cevi med prvo in drugo stopnjo regulatorja. Ta vmesni pritisk se pri večini proizvajalcev giblje med 9 in 10 bari nadpritiska glede na pritisk okolice. Pri tem se volumen plina veča in njegova temperatura pada. Plin pa posledično ohlaja tudi material prve stopnje. Zmrzneta lahko vlaga v notranjosti prve stopnje in/ali voda, ki prvo stopnjo iz zunanjosti obliva. Vlaga lahko v notranjost prve stopnje pride iz jeklenke zaradi slabih filtrov kompresorja ali preko DIN ali INT priključka prve stopnje pri npr. neprevidnem snemanju regulatorja z ventila jeklenke ali pranju. Pred namestitvijo regulatorja na ventil jeklenke je potrebno preveriti, da na navojih ventila jeklenke ali priključka prve stopnje ni vlage. Če je prisotna, jo je potrebno obrisati in ne spihovati! Če vlaga zmrzne, ovira gibanje bata prve stopnje in s tem regulator blokira ali pa povzroči njegovo bruhanje. Material prve stopnje je na srečo običajno medenina, ki je dober prevodnik toplote in preko njega se »toplota« okoliške vode prenaša v notranjost prve stopnje in jo segreva.

Bralci ste gotovo na televiziji že videli posnetke kakšnega potapljača, ki se potaplja v ekstremnih razmerah Arktike ali Antarktike. Po vrnitvi s potopa ima (vsaj na posnetkih) takšen potapljač okoli prve stopnje regulatorja vedno kepo ledu. Zmrzuje namreč lahko tudi voda, ki prvo stopnjo regulatorja obliva. Seveda najprej ne zmrzne kar kjerkoli. Kritični mesti sta površina bata pri batnih prvih stopnjah in membrana, ki pokriva bat pri membranskih prvih stopnjah. Pri batnih prvih stopnjah kaj dosti ni storiti, na membranske prve stopnje pa nekateri proizvajalci že serijsko vgrajujejo zaščite proti zmrzovanju, nekateri pa jih nudijo kot dodaten doplačilni kit.

Zaščita proti zmrzovanju je lahko v obliki tako imenovane suhe komore, ali pa se vanjo nalije tekočina, ki težje zmrzne (alkohol, anti-freeze, silikonsko olje). Prednost suhe komore je v tem, da ni potrebe po njenem »umazanem« polnjenju in v primeru, da se v njej pojavi vlaga, uporabnik takoj ve, da je nekaj narobe. V primeru uporabe polnjene zaščite pa nikoli ne vemo, ali je v njej še vedno ustrezna tekočina ali pa zaradi poškodbe le še voda. Prednost zaščite proti zmrzovanju je tudi ta, da sta vzmet in membrana takšne prve stopnje bolj zaščitena, se manj mažeta in njuna življenjska doba je daljša.

 

Prva stopnja Apeks FSR
Prva stopnja Apeks FSR
Zaščita proti zmrzovanju prve stopnje
Zaščita proti zmrzovanju prve stopnje
DRUGA STOPNJA REGULATORJA
Druga stopnja Apeks- puščica kaže na izmenjevalec toplote
Desna puščica kaže na izmenjevalec toplote

Naloga druge stopnje regulatorja je, da vmesni pritisk plina (torej tistih 9 do 10 bar nadpritiska v cevi) zmanjša na okoliški pritisk. Zopet je torej prisotna ekspanzija plina in z njo povezano ohlajanje dihalnega plina ter posledično materiala druge stopnje. Vsaka vlaga, vključno z izdihano, lahko torej v drugi stopnji zmrzne in blokira vzvod, ki odpira in zapira ventil. Zato drugo stopnjo pred potopom čim manj pomakamo v vodo in iz nje čim manj dihamo. Pred potopom moramo seveda njeno delovanje preveriti, a najbolje je, da preko nje le vdihnemo, izdihnemo pa mimo nje potem, ko jo odstranimo iz ust. Čim več sestavnih delov druge stopnje mora biti kovinskih (medenina), saj kovina bolje prevaja toploto kot plastika. Dobre druge stopnje imajo na mestu, kjer je ventil, izmenjevalec toplote. Iz druge stopnje regulatorja po potopu vodo stresemo, da v njej ne zmrzne. Ko s pritiskom na gumb druge stopnje iz cevi regulatorja praznimo nadpritisk pazimo, da drugo stopnjo držimo nižje od prve stopnje. Na ta način preprečimo, da bi morebitne kapljice vode stekle nazaj v cev proti prvi stopnji. Regulator nato pazljivo snamemo z ventila jeklenke, da voda ne pride v priključek prve stopnje.

 

ZAKLJUČEK

Z regulatorjem, na katerega dihamo vsekakor ne polnimo podvodnih dvigal. Nekateri potapljači se odločijo tudi, da iz njega ne polnijo suhe obleke. Cev suhe obleke v tem primeru priklopijo na rezervni regulator ali pa za polnjenje uporabijo ločeno majhno jeklenko.

Pravilo »naših babic« pravi, da moramo z regulatorjem noč pred potopom v hladno vodo spati. Seveda zadevo ni potrebno jemati dobesedno oziroma ne gre za nekakšno čustveno navezovanje nanj, temveč je regulator na ta način pred potopom suh in topel. Nasprotno ga shranjevanje preko hladne noči v prtljažniku avtomobila lahko naredi zelo nevarnega.

Arhiv novic
Prisotni tudi na:

Norik-sub d.o.o.
Celovška 25
(ob vhodu v bazen Tivoli)
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 434 07 53

Mob: +386 40 414 500

Faks: +386 1 230 19 07

E-pošta: norik@norik-sub.si

Pri nas lahko kupite tudi:

revija Scubalife