ANDI Cave Diver

NAMEN TEČAJA

Namen tečaja je razviti osnovne veščine jamskega potapljanja z omejenim prodiranjem v jamsko okolje in izvajanjem dekompresije. To je druga stopnja na poti do končne kategorije jamskega potapljača. Ta tečaj razvija in določa minimalne veščine, znanje, sposobnost načrtovanja, reševanja problemov in osnovne sposobnosti, ki so nujno potrebne za jamsko potapljanje z omejitvami.

POGOJI

 • ANDI Cavern Diver (ali ekvivalentna kategorija po kateri od mednarodno priznanih šol jamskega potapljanja).
 • Minimalno 25 potopov izven tečajev jamskega potapljanja.
 • Minimalna starost: 18 let.

TEORETIČNI DEL

Poleg splošne potapljaške snovi o izvajanjz dekompresije z dekompresijsko mešanico nitrox se tečajniki učijo še o jamskem okolju in tehnikah, psiholoških vidikih jamskega potapljanja, o čuvanju jam, komuniciranju, opremi, orientaciji, referencah in navigaciji v jamah, analizi nesreč, spoznavanju potencialnih stresnih situacij, načrtovanju potopa in porabe zraka.

PRAKTIČNI DEL

Na suhem

 1. Pravilna uporaba vrvice in kolutov
 2. Tehnike sledenja vrvice
 3. Postopki pri kontaktu z dotikom
 4. Izgubljen potapljač/vrvica
 5. Uporaba označb

V odprti vodi

 1. Izvajanje dekompresije z dekompresijsko mešanico nitrox
 2. Uporaba vrvice
 3. Sledenje vrvici brez vida
 4. Delitev zraka z in brez vida
 5. Kontakt z dotikom
 6. Sledenje vrvici brez maske
 7. Uporaba kolutov
 8. Posebne tehnike plavanja primerne za jamsko potapljanje (brez dvigovanja mulja)
 9. Različni scenariji iskanja oz. sledenja vrvice, delitev zraka, plavanja na dah oz. brez vida

POTAPLJANJE V JAMAH

Minimalno štirje potopi v dveh različnih jamah. Uporaba vseh prej naštetih veščin v jamskem okolju. 
Največja globina je 30 m.

OPOZORILO!
Namen tečajev ni spodbujanje k jamskim potopom, ampak naučiti čim varnejšega potapljanja tiste, ki jih to res zanima. Udeleženci se morajo zavedati, da ni zagotovo, da bodo tečaj uspešno opravili. Morda se jim bo potapljanje v jamah celo odsvetovalo. Tisti pa, ki bodo na koncu prejeli izkaznico, da so uradno jamski potapljači, pa se morajo zavedati, da novo pridobljeno znanje ne omogoča popolne varnosti, temveč jim le močno poveča možnosti za preživetje.

Arhiv novic
Prisotni tudi na:

Norik-sub d.o.o.
Celovška 25
(ob vhodu v bazen Tivoli)
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 434 07 53

Mob: +386 40 414 500

Faks: +386 1 230 19 07

E-pošta: norik@norik-sub.si

Pri nas lahko kupite tudi:

revija Scubalife