Namen tečajev ni spodbujanje k jamskim potopom, ampak naučiti čim varnejšega potapljanja tiste, ki jih to res zanima. Udeleženci se morajo zavedati, da ni zagotovo, da bodo tečaj uspešno opravili. Morda se jim bo potapljanje v jamah celo odsvetovalo. Tisti pa, ki bodo na koncu prejeli izkaznico, da so uradno jamski potapljači, pa se morajo zavedati, da novo pridobljeno znanje ne omogoča popolne varnosti, temveč jim le močno poveča možnosti za preživetje.

Tečaj ANDI Cavern Diver

ANDI Cavern Diver

Namen tečaja je tečajnika naučiti varnega potapljanja v vhodne dele jam znotraj določenih omejitev, kot so največja globina 30m, vidna dnevna svetloba, brez zožitev in dobra začetna vidljivost.

Poleg splošne potapljaške snovi o uporabi plinske mešanice nitrox pri potapljanju v jame se tečajniki učijo o jamskem okolju, opremi in konfiguraciji, analizi nesreč, psiholoških vidikih jamskega potapljanja, komunikacijah, kolutih in vrveh, načrtovanju potopa in porabe zraka, preprečevanju nesreč in postopkih ter tehnikah potapljanja v vhodne dele jam.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebni predkategoriji pa opravljen tečaj za uporabo dihalne mešanice nitrox ter nadaljevalni potapljaški tečaj. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 30 potopov. Na tečaju je priporočljiva uporaba suhe obleke (ni pa obvezna), tečajnik mora imeti z njo opravljenih vsaj 10 potopov. Tekom tečaja se opravijo štirje potopi.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Intro to Cave

ANDI Intro to Cave

Namen tečaja je razviti osnovne veščine jamskega potapljanja z omejenim prodiranjem v jamsko okolje in izvajanjem dekompresije.

To je druga stopnja na poti do končne kategorije jamskega potapljača. Tečaj razvija in določa minimalne veščine, znanje, sposobnost načrtovanja, reševanja problemov in osnovne sposobnosti, ki so nujno potrebne za jamsko potapljanje z omejitvami.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebni predkategoriji pa opravljena tečaja ANDI Technical Safeair Diver in ANDI Cavern Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 100 potopov. Na tečaju je obvezna uporaba suhe obleke, tečajnik se mora z njo potapljati brez problemov. Tekom tečaja se opravijo štirje potopi.

Poleg splošne potapljaške snovi o izvajanju dekompresije z dekompresijsko mešanico nitrox se tečajniki učijo še o jamskem okolju in tehnikah, psiholoških vidikih jamskega potapljanja, o čuvanju jam, komuniciranju, opremi, orientaciji, referencah in navigaciji v jamah, analizi nesreč, spoznavanju potencialnih stresnih situacij, načrtovanju potopa in porabe zraka.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Full Cave Explorer

ANDI Full Cave Explorer

Namen tečaja je tečajnike naučiti potrebnih veščin za varno neomejeno potapljanje v jamskem okolju z dihalno mešanico nitrox.

Namen tečaja je tečajnike naučiti potrebnih veščin za varno neomejeno potapljanje v jamskem okolju z dihalno mešanico nitrox. Največja globina je 40 metrov.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebni predkategoriji pa opravljena tečaj ANDI Extended Range diver in ANDI Intro to Cave . Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 200 potopov. Na tečaju je obvezna uporaba suhe obleke, tečajnik se mora z njo potapljati brez problemov.

Na tečaju se tečajniki učijo o jamske okolju in tehnikah potapljanja, fiziologiji, psiholoških vidikih jamskega potapljanja, čuvanju jam, referencah in navigaciji v jamah, komuniciranju, analizi nesreč, spoznavanju potencialnih stresnih situacij, načrtovanju potopa in porabe zraka in opremi. Tekom tečaja se opravi osem potopov.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Trimix Cave Explorer

ANDI Trimix Cave Explorer

Namen tečaja je tečajnike naučiti potrebnih veščin za varno neomejeno potapljanje v jamskem okolju z dihalnima mešanicama trimix in nitrox.

Namen tečaja je tečajnike naučiti potrebnih veščin za varno neomejeno potapljanje v jamskem okolju z dihalnima mešanicama trimix in nitrox. Največja globina je 60 metrov.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebni predkategoriji pa opravljen tečaj ANDI Intermediate Trimix Diver ali ANDI trimix Diver ter tečaj ANDI Full Cave Explorer. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 200 potopov. Na tečaju je obvezna uporaba suhe obleke, tečajnik se mora z njo potapljati brez problemov.

Na tečaju se tečajniki učijo o jamske okolju in tehnikah potapljanja, fiziologiji, psiholoških vidikih jamskega potapljanja, čuvanju jam, referencah in navigaciji v jamah, komuniciranju, analizi nesreč, spoznavanju potencialnih stresnih situacij, načrtovanju potopa in porabe zraka, opremi in teoriji različnih dihalnih plinov. Tekom tečaja se opravi štiri potope.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI DPV Cave

ANDI DPV Cave

Namen tečaja je tečajnike naučiti varne uporabe podvodnih skuterjev v jamskem okolju. Za več podrobnosti nas kontaktirajte.

Tečaji jamskega potapljanja z zaprtim dihalnim krogom

Tečaji jamskega potapljanja z zaprtim dihalnim krogom

Tečaji si sledijo v enakem vrstnem redu kot tečaji jamskega potapljanja z odprtim dihalnim krogom le da se uporablja drugačen dihalni sistem. Za več podrobnosti nas kontaktirajte.