Potapljanje z zaprtim dihalnim krogom je starejše od potapljanja z odprtim krogom. Prvi patentiran zaprtokrožni dihalni aparat sega že v 19. stoletje. V primerjavi z odprtim dihalnim krogom je zaprti krog tišji in vdihan plin je vlažnejši ter toplejši. Glavna ovira širši uporabi zaprtega dihalnega kroga je v preteklosti bila zapletena uporaba in nezanesljivost. Z razvojem računalnikov in elektronskih vezij pa je zaprti dihalni krog postal enostaven in zanesljiv ter tako dostopen širši potapljaški javnosti.

Izdihanega plina ne izdihnemo v okoliško vodo, temveč se vrne v dihalni krog, kjer se prefiltrira in obogati s kisikom. Zatem plin spet vdihnemo. Postopek se ponavlja tekom celega potopa. Na računalniku nastavimo željen delni pritisk kisika in računalnik preko elektromagnetnega ventila to vrednost, ne glede na globino, ohranja.

Zaprti dihalni krog je postal zaželena oprema tako v komercialnem, kot tudi rekreativnem potapljanju, pa naj gre za podvodno fotografijo, videografijo ali raziskovanje.

Tečaj ANDI Rebreather Diver

ANDI Rebreather Diver

Se že nekaj časa potapljate in si želite daljših potopov brez hrupa izdihanih mehurčkov? Rešitev je potapljanje z zaprtim dihalnim krogom. Izdihnega plina ne izdihnemo v okoliško vodo, temveč se vrne v dihalni krog, kjer se prefiltrira in obogati s kisikom.

Tečaj se opravlja z angleškim rebreatherjem APD Inspiration, ki tekom potopa ves čas omogoča idealno dihalno mešanico. Na računalniku nastavimo željen delni pritisk kisika in računalnik preko elektormagnetnega ventila to vrednost, ne glede na globino, ohranja.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebna predkategorija pa opravljen tečaj potapljanja z nitrox mešanicami in opravljenih 50 potopov.

Vsebina tečaja obsega predavanja iz zgodovine uporabe, vrste in principa delovanja rebreatherjev, hipoksije, hiperoksije in hiperkapnije, opremi, planiranju potopov, reševanju problemov, postopkih pred, med in po potopu ter vzdrževanju in shranjevanju rebreatherjev. Tekom tečaja se opravi šest potopov.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečaja tehničnega potapljanja z zaprtim dihalnim krogom ANDI Technical CCR Rebreather Diver.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Technical Rebreather Diver

ANDI Technical Rebreather Diver

Namen tečaja je usposobiti potapljače za potope do globine 40 metrov z dekompresijo v trajanju do 30 minut. Naučeni postopki, veščine in znanje so primerni tudi za potapljanje na odprtem morju z dekompresijo v modrem.

Zaprti dihalni krog omogoča globlje in daljše potope ob optimalni porabi dihalnega plina. Namen tečaja je usposobiti potapljače za potope do globine 40 metrov z dekompresijo v trajanju do 30 minut.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebne predkategorije pa opravljena tečaj ANDI CCR Rebreather Diver in ANDI Technical Safeair Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti z rebreatherjem opravljenih vsaj 25 ur potopov. Na tečaju je priporočljiva uporaba suhe obleke (ni pa obvezna), tečajnik mora imeti z njo opravljenih vsaj 10 potopov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o konfiguraciji opreme , fizikalnih in fizioloških lastnostih dihalnih plinov, planiranju potopov, dekompresijski bolezni in njenem preprečevanju, uporaba računalniških programov za planiranje potopov, reševanju problemov in postopkih pred, med in po potopu. Tekom tečaja se opravi štiri potope.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečajev potapljanja z zaprtim dihalnim krogom s plinsko mešanico trimix ANDI Trimix Rebreather Diver ali ANDI Trimix Rebreather Explorer.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Technical Trimix Rebreather Diver

ANDI Technical Trimix Rebreather Diver

Namen tečaja je usposobiti potapljače za potope do globine 50 metrov z dekompresijo v trajanju do 45 minut. Naučeni postopki, veščine in znanje so primerni tudi za potapljanje na odprtem morju z dekompresijo v modrem.

Tečaj je namenjen predvsem tistim, ki jih sicer ne zanimajo zelo globoki potopi, a bi se tudi do globine 50 metrov radi potapljali z manjšo stopnjo narkotičnosti. Pri tem se uporabljata mešanici trimix in nitrox. Namen tečaja je usposobiti potapljače za potope do globine 50 metrov z dekompresijo v trajanju do 45 minut.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebne predkategorije pa opravljena tečaj ANDI CCR Rebreather Diver in ANDI Technical Safeair Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti z rebreatherjem opravljenih vsaj 25 ur potopov. Na tečaju je priporočljiva uporaba suhe obleke (ni pa obvezna), tečajnik mora imeti z njo opravljenih vsaj 10 potopov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o konfiguraciji opreme , fizikalnih in fizioloških lastnostih dihalnih plinov, planiranju potopov, dekompresijski bolezni in njenem preprečevanju, uporaba računalniških programov za planiranje potopov, reševanju problemov in postopkih pred, med in po potopu. Tekom tečaja se opravi štiri potope.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečajev potapljanja z zaprtim dihalnim krogom s plinsko mešanico trimix ANDI Trimix Rebreather Diver ali ANDI Trimix Rebreather Explorer.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Trimix Rebreather Diver

ANDI Trimix Rebreather Diver

Na tečaju ANDI Trimix Rebreather Diver se boste naučili opravljanja potopov do največje dovoljene globine 60 metrov z uporabo različnih mešanic trimix in nitrox.

S povečevanjem globine postaja kisik vse bolj toksičen in dušik vse bolj narkotičen. Njun učinek zmanjšamo z uporabo tretjega plina: helija. Tečaj vas bo poučil o optimalni izbiri nitrox in trimix mešanic, o minimiziranju vplivov kisika in dušika ter o tveganjih pri daljših in globljih potopih.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebna predkategorija pa opravljena tečaja ANDI Technical Rebreather Diver in ANDI Trimix Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 200 potopov ter imeti z rebreatherjem opravljenih vsaj 75 ur potopov. Na tečaju je obvezna uporaba suhe obleke, tečajnik se mora z njo potapljati brez problemov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o fizioloških učinkih inertnih plinov, planiranju potopov, opremi, fiziki in fiziologiji plinov, uporabi računalniških programov, dekompresijskih modelih in analizi nesreč.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečaja tehničnega potapljanja ANDI Trimix Rebreather Explorer, kjer se boste naučili neomejenega potapljanja s plinsko mešanico trimix.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Trimix Rebreather Explorer

ANDI Trimix Rebreather Explorer

Na tečaju ANDI Trimix Rebreather Explorer se boste naučili opravljanja potopov do največje dovoljene globine 100 metrov z uporabo različnih mešanic trimix in nitrox.

S povečevanjem globine postaja kisik vse bolj toksičen in dušik vse bolj narkotičen. Njun učinek zmanjšamo z uporabo tretjega plina: helija. Tečaj vas bo poučil o optimalni izbiri nitrox in trimix mešanic, o minimiziranju vplivov kisika in dušika ter o tveganjih pri daljših in globljih potopih.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebna predkategorija pa opravljena tečaja ANDI Technical Rebreather Diver in ANDI Trimix Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 200 potopov ter imeti z rebreatherjem opravljenih vsaj 75 ur potopov. Na tečaju je obvezna uporaba suhe obleke, tečajnik se mora z njo potapljati brez problemov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o fizioloških učinkih inertnih plinov, planiranju potopov, opremi, fiziki in fiziologiji plinov, uporabi računalniških programov, dekompresijskih modelih in analizi nesreč.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečaja jamskega potapljanja, kjer se boste seznanili s tehnikami potapljanja v omejenih prostorih.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica