V potapljaških krogih se za zahtevnejše potapljanje vse pogosteje uporablja izraz »tehnično potapljanje«. Definicije tehničnega potapljanja so različne, v splošnem pa velja, da ta izraz obsega potapljanje za rekreacijskim in sicer opravljanje dekompresije, potope na in v potopljene ladje, potope v jame, uporabo različnih plinskih mešanic (npr. trimix), uporabo rebreather-jev in podobno.

Tečaji tehničnega potapljanja vas bodo seznanili z uporabo različnih plinskih mešanic, njihovimi fiziološkimi ter psihološkimi učinki, postopki pravilnega in varnega opravljanja dekompresije, opremo potrebno za opravljanje takšnih potopov in pravilnim načrtovanjem tehničnih potopov. Predvsem pa bomo v vas poskusili vzbuditi pravilen odnos do varnega potapljanja.

Tečaj ANDI Technical Safeair Diver

ANDI Technical Safeair Diver

Namen tečaja Technical Safeair Diver je usposobiti potapljače za potope do globine 40 metrov z dekompresijo v trajanju do 30 minut. Pri tem se uporabljajo mešanice nitrox.

Čeprav je tečaj namenjen predvsem praktični uporabi nitroxa (za daljše potope z dekompresijo do 30 minut), pa je hkrati nujna stopnica na poti proti potapljanju z mešanico trimix. Naučeni postopki, veščine in znanje so primerni tudi za potapljanje na odprtem morju z dekompresijo v modrem.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebna predkategorija pa opravljen tečaj za uporabo dihalne mešanice nitrox. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 50 potopov. Na tečaju je priporočljiva uporaba suhe obleke (ni pa obvezna), tečajnik mora imeti z njo opravljenih vsaj 10 potopov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o toksičnosti kisika, dekompresijski bolezni, globinski pijanosti, opremi in načrtovanju potopov. Tekom tečaja se opravi štiri potope.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečajev tehničnega potapljanja ANDI Extended Range Diver ali pa ANDI Intermediate Trimix diver, ki sta vmesna stopnja do potapljanja brez omejitev s plinsko mešanico trimix.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Technical Trimix Diver

ANDI Technical Trimix Diver

Tečaj je namenjen predvsem tistim, ki jih sicer ne zanimajo zelo globoki potopi, a bi se tudi do globine 50 metrov radi potapljali z manjšo stopnjo narkotičnosti. Pri tem se uporabljata mešanici trimix in nitrox.

Namen tečaja je usposobiti potapljače za potope do globine 50 metrov z dekompresijo v trajanju do 45 minut. Naučeni postopki, veščine in znanje so primerni tudi za potapljanje na odprtem morju z dekompresijo v modrem.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebna predkategorija pa opravljen tečaj ANDI Technical Safeair Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 50 potopov. Na tečaju je priporočljiva uporaba suhe obleke (ni pa obvezna), tečajnik mora imeti z njo opravljenih vsaj 10 potopov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o toksičnosti kisika, dekompresijski bolezni, globinski pijanosti, opremi in načrtovanju potopov. Tekom tečaja se opravi štiri potope.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečajev tehničnega potapljanja ANDI Extended Range Diver ali pa ANDI Intermediate Trimix diver, ki sta vmesna stopnja do potapljanja brez omejitev s plinsko mešanico trimix.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Extended Range Diver

ANDI Extended Range Diver

Na tečaju ANDI Extended Range Diver se boste naučili načrtovanja in izvajanja potopov z različnimi mešanicami nitrox do globine 50 metrov. Dolžina potopa in čas dekompresije nista omejena. Cilj tečaja ni globina, ampak trening in ravnanje z opremo, ki je potrebna za potope z mešanico trimix.

Tečaj vas bo poučil o optimalni izbiri nitrox mešanic, o minimiziranju vplivov kisika in dušika ter o tveganjih pri daljših potopih. Ob izbiri optimalne dihalne mešanice kisika in dušika moramo upoštevati dovoljene delne pritiske obeh plinov. Zato je največja globina omejena na 50 metrov.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebna predkategorija pa opravljen tečaj ANDI Technical Safeair Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 100 potopov. Na tečaju je obvezna uporaba suhe obleke, tečajnik mora imeti z njo opravljenih vsaj 10 potopov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o opremi, planiranju potopov, planiranju vrste in količine dihalne mešanice, fiziki in fiziologiji plinov, uporabi računalniških programov in dekompresijskih modelih. Tekom tečaja se opravi štiri potope.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečaja tehničnega potapljanja ANDI Trimix Diver, kjer se boste naučili neomejenega potapljanja s plinsko mešanico trimix.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Intermediate Trimix Diver

ANDI Intermediate Trimix Diver

Na tečaju ANDI Trimix Diver se boste naučili opravljanja potopov do največje dovoljene globine 60 metrov z uporabo različnih mešanic trimix in nitrox.

S povečevanjem globine postaja kisik vse bolj toksičen in dušik vse bolj narkotičen. Njun učinek zmanjšamo z uporabo tretjega plina: helija. Tečaj vas bo poučil o optimalni izbiri nitrox in trimix mešanic, o minimiziranju vplivov kisika in dušika ter o tveganjih pri daljših in globljih potopih.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebna predkategorija pa opravljen tečaj ANDI Technical Safeair Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 200 potopov. Na tečaju je obvezna uporaba suhe obleke, tečajnik se mora z njo potapljati brez problemov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o fizioloških učinkih inertnih plinov, planiranju potopov, opremi, fiziki in fiziologiji plinov, uporabi računalniških programov, dekompresijskih modelih, analizi nesreč in zaprtem dihalnem krogu.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečaja tehničnega potapljanja ANDI Trimix Diver, kjer se boste naučili neomejenega potapljanja s plinsko mešanico trimix.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Trimix Diver

ANDI Trimix Diver

Na tečaju ANDI Trimix Diver se boste naučili opravljanja potopov do največje dovoljene globine 100 metrov z uporabo različnih mešanic trimix in nitrox.

S povečevanjem globine postaja kisik vse bolj toksičen in dušik vse bolj narkotičen. Njun učinek zmanjšamo z uporabo tretjega plina: helija. Tečaj vas bo poučil o optimalni izbiri nitrox in trimix mešanic, o minimiziranju vplivov kisika in dušika ter o tveganjih pri daljših in globljih potopih.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebna predkategorija pa opravljen tečaj ANDI Extended Range Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 200 potopov. Na tečaju je obvezna uporaba suhe obleke, tečajnik se mora z njo potapljati brez problemov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o fizioloških učinkih inertnih plinov, planiranju potopov, opremi, fiziki in fiziologiji plinov, uporabi računalniških programov, dekompresijskih modelih, analizi nesreč in zaprtem dihalnem krogu.

Z opravljenim tečajem se lahko udeležite tečaja potapljanja z zaprtim dihalnim krogom ali pa se udeležite tečaja jamskega potapljanja, kjer se boste seznanili s tehnikami potapljanja v omejenih prostorih.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica

Tečaj ANDI Advanced Sidemount Diver

ANDI Advanced Sidemount Diver

Namen tečaja Advanced Sidemount Diver je usposobiti potapljače za potapljanje s konfiguracijo opreme sidemount z več kot dvema bočnima jeklenkama.

Minimalna starost za udeležbo na tečaju je 18 let, potrebna predkategorija pa opravljen tečaj ANDI Sidemount Diver. Tečajnik mora biti sposoben za potapljanje, biti potapljaško aktiven in imeti opravljenih vsaj 30 potopov. Na tečaju je priporočljiva uporaba suhe obleke (ni pa obvezna), tečajnik mora imeti z njo opravljenih vsaj 10 potopov.

Vsebina tečaja obsega predavanja o potrebni opremi za tehnično potapljanje s sidemount-i, njeni konfiguraciji in o načrtovanju potopov.

 

Koledar tečajev – Cenik tečajevPrijavnica